Bestyrelsen

Tobakkens bestyrelse består af:

Peter Amstrup, konstitueret formand (udpeget af bestyrelsen)
Rasmus Bundsgaard (udpeget af bestyrelsen)
Nyt bestyrelsesmedlem (udpeget af Business Esbjerg)
Signe Juhl Jensen (udpeget af Business Esbjerg)
Tommy Noer (udpeget af Esbjerg Byråd)
Jørn Boesen Andersen (udpeget af Esbjerg Byråd)
Peter Ørum Hansen – (udpeget af medarbejdere på Tobakken

Dokumenter

Tobakkens vedtægter

Regionalt Spillested 2021-2024-Status og strategi

Tobakken rammeaftale 2021-2024

Rapporter:
Tobakken årsregnskab 2019
Tobakken årsregnskab 2020
Tobakken årsregnskab 2021