Bestyrelsen

Bestyrelsen for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2021

René Madsen – formand (Udpeget af Esbjerg Erhvervsudvikling)

Kristian Svarrer (Udpeget af Esbjerg Erhvervsudvikling)

Hans Erik Møller (Udpeget af Esbjerg Byråd)

Jakob Lose (Udpeget af Esbjerg Byråd)

Poul Erik Lykke (udpeget af de fastansatte medarbejdere på Tobakken)

Anne Pernille Kragh Rühe (Udpeget af de 5 førstnævnte medlemmer)

Holger Refslund (Udpeget af de 5 førstnævnte medlemmer)

Vedtægter for Tobakken

Rapporter og aftaler