Vedrørende konkurs over Tobakken
Medarbejdere
Ulla Visbech
Konstitueret leder
ulla@tobakken.dk
Heidi Møbjerg
Administration og billetsalg
heidi@tobakken.dk
76109214
Carina Thiim
Regnskabschef
ct@tobakken.dk
93392080
Sebastian Wolf
Musikbooker
sebastian@tobakken.dk
22779037
Rasmus Støier Jacobsen
Teknisk chef
rasmus@tobakken.dk
31411580
Rasmus Brose
Eventtekniker elev
rb@tobakken.dk
Peter Ørum Hansen
Gæste- og baransvarlig
peter@tobakken.dk
26291449
Daniel Christensen
Grafiker og IT ansvarlig
daniel@tobakken.dk
31411582
Simon Melhus
Koordinator og kommunikationsmedarbejder
simon@tobakken.dk
Dan Jeppesen
Ejendomsservicetekniker og scenetekniker
dan@tobakken.dk
31411588