Vedrørende konkurs over Tobakken

Pressemeddelelse

Kurator er nu så langt fremme i arbejdet med afvikling af konkursboet efter Tobakken, at følgende nu ligger klart.

Der bliver ikke i konkursboets regi afviklet koncerter, hvorfor alle fremtidige koncerter, også efter den 12. april 2023, er aflyst i konkursboets regi.

Alle medarbejdere er i den forbindelse opsagt og fritstillet.

Kurator arbejder med at sælge samtlige aktiver, forventeligt i ét samlet salg af hensyn til bedst mulig opfyldelse af kreditorerne. Evt. interesserede købere bedes rette henvendelse til kurator. Hvis der op- nås en løsning med salg, kan der blive tale om, at man i nyt regi ønsker at afvikle de tidligere med To- bakken aftalte koncerter. Hvis dette er tilfældet, vil dette blive meldt ud af en evt. køber.

Kunder, som har erhvervet billetter til de enkelte arrangementer i perioden 12. april – 28. december 2023 kan, mod fremsendelse af dokumentation for betaling af billetterne, anmelde dette til kurator.

Esbjerg, den 3. april 2023 Jørgen Makholm, kurator