Kære gæster af huset

Den kommende meddelelse sendes med et ønske om at være fuldstændig transparente omkring den nuværende situation på Tobakken.

I dag har Tobakkens bestyrelse været nødsaget til at bortvise og politianmelde Tobakkens tidligere leder for mistanke om misbrug af Tobakkens midler til private aktiviteter. Dette sker på baggrund af en intern revision af Tobakkens økonomi. Meddelelsen kommer som et stort chok for alle medarbejdere.

DETTE PÅVIRKER IKKE TOBAKKENS DRIFT OG VIRKE SOM REGIONALT SPILLESTED. ALLE KONCERTER AFVIKLES SOM PLANLAGT, OG MAN KAN MED RO I MAVEN KØBE BILLETTER TIL FREMTIDIGE ARRANGEMENTER.

Esbjerg Kommune har sikret Tobakkens økonomi gennem en bankgaranti. Dertil er der allerede igangsat et intensivt strategiarbejde, hvor der i fremtiden vil blive fokuseret på Tobakkens primære aktivitet: KONCERTER.

På Tobakken er vi meget optimistiske for fremtiden. Vi har allerede igangsat en række aktiviteter, der skal sikre Tobakken som musikernes primære hjem i Vestjylland, og desuden cementere Esbjerg som kultur- og oplevelsesby.

Den fulde pressemeddelelse fra Tobakkens bestyrelsesformand, Kristian Svarrer, og direktør for Børn & Kultur i Esbjerg Kommune, René Nielsen, kan findes på tobakken.dk.

Med venlig hilsen

Tobakken