Vedrørende konkurs over Tobakken

Vedrørende konkurs over Tobakken

Det skal oplyses, at Tobakken, CVR-nr. 18156504, Gasværksgade 2, 6700 Esbjerg, er gået konkurs ved dekret afsagt af Skifteretten i Esbjerg den 27. marts 2023. Advokat Jørgen Makholm, Ventus Advokater P/S, John Tranums Vej 23, 6705 Esbjerg Ø, er udpeget som kurator.
Kurator er nu ved at undersøge, hvordan Tobakkens aktiviteter afhændes bedst muligt. Håbet er, at der kan ske en overdragelse, således at Tobakkens aktiviteter kan drives videre i et nyt regi i den ene eller anden form.

Alle ansatte er af kurator sendt hjem indtil videre. Der vil derfor ikke i konkursboets regi blive afholdt koncerter og arrangementer. Hvorvidt det kan ske i et nyt regi, vides på nuværende tidspunkt ikke, men imidlertid står det dog fast, at alle arrangementer og koncerter til og med 12. april 2023 ikke vil blive gennemført.

—–ooo0ooo—–

Hvordan skal du forholde dig, hvis du har købt billet til et arrangement eller en koncert, som ikke gen-nemføres?

Har du købt billet til et arrangement eller en koncert via www.billetten.dk, kan du anmelde kravet i kon-kursboet pr. mail kontakt@ventusadvokater.dk.

Har du købt billet til et arrangement via www.tikko.dk, skal du rette direkte henvendelse direkte til www.tikko.dk.

—–ooo0ooo—–

Alle henvendelser til kurator i sagen bedes venligst ske skriftligt pr. mail til kontakt@ventusadvoka-ter.dk.

Advokat Jørgen Makholm, kurator