Vi stabiliserer driften af Tobakken

Nye kræfter til bestyrelsen for spillestedet Tobakken i Esbjerg skal sammen med midlertidig indsættelse af erfaren leder med kendskab til udfordringerne for Tobakken føre spillestedet sikkert videre.

Tobakkens bestyrelse har på et møde den 1. marts 2023 besluttet at indsætte Peter Amstrup som nyt medlem af bestyrelsen, og han blev samtidig konstitueret bestyrelsesformand.

Bestyrelsen ser frem til samarbejdet med den nye formand, der kommer med mange års relevant erfaring:

– Peter Amstrup har igennem sit arbejdsliv haft stort ledelsesansvar i offentlige institutioner, bl.a. som administrerende direktør ved Rybners. Han har desuden stor bestyrelseserfaring fra forskellige bestyrelser, og han har et stort kendskab til kulturområdet i Esbjerg via sin formandspost ved Esbjerg Ensemble, uddyber medlem af Tobakkens bestyrelse Tommy Noer.

Samtidig besluttede bestyrelsen at få et medlem i bestyrelsen med kendskab til drift af spillesteder. Nyt bestyrelsesmedlem er derfor Rasmus Bundgaard, som oprindeligt er fra Esbjerg, men ellers er Chief Financial Officer (CFO) ved Musikkens Hus i Ålborg. Bestyrelsen beder desuden Business Esbjerg udpege et nyt medlem til bestyrelsen som afløser for det tidligere medlem Kristian Svarrer.

Udskiftningen i bestyrelsen sker, efter at tidligere formand Kristian Svarrer for nyligt trak sig fra posten, og de to bestyrelsesmedlemmer Holger Refslund og Pernille Kragh Rühe har stillet deres mandater til rådighed for udskiftning i bestyrelsen, så der kunne konstitueres en formand og komme kompetencer med drift af et spillested i bestyrelsen.

Ny midlertidig leder
På samme møde besluttede bestyrelsen at sætte den rekrutteringsproces, som er i gang for at finde en ny leder af Tobakken, i bero. I stedet har kulturchef Ulla Visbech fra Esbjerg Kommune sagt ja til midlertidigt også at overtage ledelsen af Tobakken. Hun vil samtidigt fortsat varetage sit job som kulturchef.

– Der er udfordringer på Tobakken, og det er vigtigt for os i bestyrelsen, at vi finder en kompetent leder, som vi kender og personligt har tillid til. Jeg er glad for, at kommunen nu kommer tættere på driften af Tobakken og ser frem til samarbejdet med Ulla Visbech om at udvikle Tobakken og sikre en stabil drift, siger medlem af Tobakkens bestyrelse Jørn Boesen Andersen.

Til at bistå med drift og udvikling af Tobakken vil der blive indkøbt en ekstern konsulent.

Tobakkens bestyrelse
Vil herefter bestå af:
Peter Amstrup, konstitueret formand (udpeget af bestyrelsen)
Rasmus Bundsgaard (udpeget af bestyrelsen)
Nyt bestyrelsesmedlem (udpeget af Business Esbjerg)
Signe Juhl Jensen (udpeget af Business Esbjerg)
Tommy Noer (udpeget af Esbjerg Byråd)
Jørn Boesen Andersen (udpeget af Esbjerg Byråd)
Peter Ørum Hansen – (udpeget af medarbejdere på Tobakken)

Kontaktoplysninger
På bestyrelsens vegne:

Tommy Noer, medlem af bestyrelsen for spillestedet Tobakken i Esbjerg, tlf. 40 12 21 31

Jørn Boesen Andersen, medlem af bestyrelsen for spillestedet Tobakken i Esbjerg, tlf. 29 79 48 41